Gular Azia ZORA

import z Białorusi

Ojciec/Father: CHARAK Rovayat 

Matka/Mother: Zar Hakan ARYS